جهان اسلام

کتابت قرآن کریم توسط خوشنویسان الشرقیه عربستان

گروهی از خوشنویسان در منطقه شیعه نشین الشرقیه عربستان، از ماه مبارک رمضان و قرنطینه خانگی استفاده کردند و با خط نسخ بخشی از قرآن کریم به رشته تحریر درآورده اند.

گروهی از خوشنویسان در منطقه شیعه نشین الشرقیه عربستان، از ماه مبارک رمضان و قرنطینه خانگی استفاده کردند و با خط نسخ بخشی از قرآن کریم به رشته تحریر درآورده اند.

این خوشنویسان اعضای فعال خوشنویسی عربی در الدمام هستند، که به آینده برای نشر گسترده فرهنگ خطی در این منطقه چشم دوختند. 

همچنین این خوشنویسان کارگاه های خوشنویسی و نمایشگاه برگزار کرده‌اند.

در طرح خوشنویسی قرآن کریم، ۱۰ نفر از خوشنویسان الشرقیه همچون «اسامة ابراهیم»،«جابر هروب»، «حسن عبید»، «حیدر علوی»، «عادل السکران»، «عبدالغفور ممتن»، «عبدالغنی دجانی»، «عبدالله بحرانی»، «هاشم عامری» و «سام نصر» همکاری دارند.

این خوشنویسان کار را تقسیم کرده اند، به طوری که هر کدام از آنها به کتابت دو صفحه در مقیاس A3 با خط نسخ و به روایت حفص از عاصم اقدام می کنند.

این خوشنویسان از طریق شبکه های اجتماعی تحت اینترنت با یکدیگر در ارتباط هستند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا