جهان اسلام

مرکز حسینی در پیتربورو انگلستان مرکز اجتماعی جدید بنا می کند

مسجد حسینی در پیتربورو در ناحیه شرقی انگلستان، طرح های جدیدی برای ساخت یک مرکز اجتماعی را به شهرداری این شهر ارائه داده است.

مسجد حسینی در پیتربورو در ناحیه شرقی انگلستان، طرح های جدیدی برای ساخت یک مرکز اجتماعی را به شهرداری این شهر ارائه داده است.

این مسجد برنامه هایی را برای تأسیسات جدید ارائه کرده است که می تواند ضمیمه ای برای پیش دبستانی کنونی باشد.

در برنامه ریزی ارسال شده به شورای شهر پیتربورو ، این مسجد اعلام کرد که تسهیلات جدید، محلی را برای اعضای سالخورده به منظور انجام فعالیت های ورزشی و همچنین جلسات مادران و جلسات آموزشی راه اندازی می کند.

به علاوه جوانان نیز می توانند در فعالیت های ورزشی آزاد در مسجد شرکت کرده و به این شیوه از ارتکاب جرایم و رفتارهای ضداجتماعی جلوگیری خواهد شد.

به علاوه فضای پارکینگ موجود برای افرادی که در ساختمان جدید حضور دارند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

گفتنی است پیش دبستان حسینی در حال حاضر در مسجد مستقر است، اما جامعه شیعیان اعلام کرده که نبود فضای کافی فعالیت های این مرکز را محدود کرده است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا