جهان اسلام

فراخوان سازمان جهانی نفی خشونت برای حاکم گرداندن صلح و آرامش در خاورمیانه

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) جامعه جهانی را به همکاری برای نهادینه کردن صلح و آرامش در خاورمیانه فراخواند.

 

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) جامعه جهانی را به همکاری برای نهادینه کردن صلح و آرامش در خاورمیانه فراخواند.

به گزارش شیعه ویوز این بیانیه، اکثر کشورها و مناطق جهان را در امنیت ، صلح و ثبات اقتصادی و اجتماعی دانسته و افزود: این در حالی است که بخش اعظمی از ملت خاورمیانه در شرایط نامناسبی به سر برده و شاهد جنگ های خانمانسوزی است که نه تنها منافعی در پی ندارد، بلکه حرمتی برای جان انسان ها قائل نبوده و خونریزی در رأس رفتارهای شان قرار دارد.

مسلمان آزاده ادامه داد: خاورمیانه تنش زده اکنون برخی از کشورها از جمله افغانستان، پاکستان، یمن، سوریه، مصر و لیبی را کانون خطرناکِ منازعات مسلحانه قرار داده و برخی دیگر از کشورها نیز در هر لحظه و زمان هدف تهدید جنگ و کشتار قرار دارند.

در ادامه بیانیه آمده است: بنابراین، صلحِ سست و شکننده موجود در برخی کشورهای خاورمیانه چالشی پیش روی ملت های منطقه است که آنان را هماره به یافتن سرزمینی امن وا می دارد، به ویژه اینکه کشورشان از شرایط بد اقتصادی کشورهای مجاور جنگ زده متأثر و دستخوش اوضاع نابسامان آن کشورها می باشد.

مسلمان آزاده ادامه داد: همچنین برخی کشورهای این منطقه از عدم وجود عدالت اجتماعی، وجود فساد سیاسی، حاکمیت فردی، سرکوب، شکنجه، بازداشتِ معترضانِ سیاسی به شدت رنج می برند و عده ای دیگر از بازداشت شدگان در محاکم ظالمانه اعدام می شوند و گروهی نیز در کشاکش این حوادث ناپدید می شوند.

سازمان جهانی نفی خشونت افزود: در حالی که جامعه جهانی روز 21 ماه سپتامبر، روز صلح جهانی را در پشت سر نهاده، شاهد مصیبت ها و رنج کشورهای خاورمیانه هستیم که سازمان های انسانی، مؤسسه های حقوق بشری و هیئت های بین المللی را ملزم می کند برای کاستن از رنج و محنت ملت های یادشده بکوشند، چرا که بر اساس مقررات و مصوبات سازمان ملل متحد و توافق نامه های جامعه بین المللی باید از صلح جهانی حمایت نمایند.

این سازمان حقوق بشری افزود: لازم به یادآوری است که مجمع عمومی سازمان ملل با هدف تولید و مانایی صلح جهانی در بین ملت ها و کشورهای آنها این روز را تعیین نموده و حکومت ها نیز اعلام کرده اند که طرح هایی را برای اجرایی نمودن این برنامه ها در دستور کر خود قرار دادند.

این اهداف توسعه مجموعه بزرگی از امور، مانند: مقابله با فقر گرسنگی، ارائه خدمات بهداشتی، آموزش و پرورش، تغییرات آب و هوایی، آب بهداشتی، انرژی، محیط زیست و عدالت اجتماعی و اصلاح و تأمین آن ها را دربر می گیرد، که در بسیاری از کشورها خصوصا در منطقه خاورمیانه همچنان عملی نشده است.

مسلمان آزاده در پایان بیانیه خود از کشورهای مختلف این منطقه خواسته تا به شکلی واقعی این طرح ها را عملی سازند.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا