جهان اسلام

آزمایش ژنتیک شیعیان بحرین توسط آل خلیفه

حکومت بحرین با احضار شهروندان شیعه این کشور بدون ارائه هیچ دلیلی از آن ها آزمایش ژنتیک (DNA) می گیرد.

 

حکومت بحرین با احضار شهروندان شیعه این کشور بدون ارائه هیچ دلیلی از آن ها آزمایش ژنتیک (DNA) می گیرد.

 فعال حقوق بشری بحرین اعلام کردند که حکومت این کشور شماری از شهروندان شیعه بحرینی را احضار و از آن ها آزمایش DNA  گرفته است.

به گفته این فعالان تعدادی از روحانیون شیعه نیز بدون هیچ توضیح و یا ارائه دلیلی، توسط اداره تحقیقات جنایی احضار شده و از آنها برای آزمایش DNA نمونه برداری شده است.

این فعالان حقوق بشری اعلام کردند اجبار افراد به انجام آزمایش های پزشکی بدون رضایت آنها، غیرقانونی و اهانت است.

بحرین طی هفت سال گذشته، صحنه اعتراضات مردمی ضد حکومت آل خلیفه است. 

مردم بحرین که اکثریت آنها را شیعیان تشکیل می دهند، خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض در کشورشان هستند.

شایان ذکر است حکومت آل خلیفه که به صورت پادشاهی این کشور را اداره می کنند، سنی مذهب هستند.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا