آمریکاجهان اسلام

اسلام هراسی و تبعیض نسبت به زنان مسلمان در فرانسه

خبرگزاری آناتولی در گزارشی به رشد اسلام ستیزی و بویژه تبعیض نسبت به زنان مهاجر مسلمان محجبه در فرانسه پرداخته است.

خبرگزاری آناتولی در گزارشی به تاریخ ۱۷ فوریه مصادف با ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ به بررسی رشد اسلام هراسی و تبعیض علیه زنان محجبه در فرانسه پرداخته است. در این گزارش بویژه روی موانع اشتغال زنان محجبه و خصوصا تبعیض در استخدام و اشتغال ایشان متمرکز شده است. این گزارش نشان می دهد که اکثریت زنان مهاجر محجبه در فرانسه به دلیل این موانع و تبعیض ها از جامعه ی کار و اشتغال طرد و قربانی تبعیض و نژاد پرستی می شوند.

آناتولی در تحقیقی میدانی با ۲۰ تن از زنان محجبه در فرانسه که قربانی تبعیض شده اند مصاحبه کرده که اکثرا بعد از مدتی فرانسه را ترک کرده اند. این زنان بر این باورند که تبعیض ها در خصوص زنان مسلمان هدفمند و برنامه ریزی شده بوده که ایشان نتوانند در این کشور کار و اشتغال و زندگی داشته و نهایتا فرانسه را ترک نمایند.

تحقیقات نشان می دهد که این تبعیض ها در پی ممنوعیت حجاب و پوشیدن عبایا در مدارس دولتی فرانسه و ممنوعیت حجاب برای کارمندان دولتی و بخش های خدمات عمومی رو به گسترش در سایر بخش های اقتصادی و تجاری است.

تحقیقات منابع مستقل نشان می دهد که این تبعیض ها اختصاص به زنان مسلمان مهاجر افریقایی تبار ندارد و حتی زنان مسلمان نسل دوم و سوم متولد فرانسه هم قربانی این تبعیض ها هستند.

در واقع دولت و نهادهای قانونگذار فرانسوی تلاش می کنند فقط دو راه در پیش پای زنان مسلمان محجبه قرار دهند. یا برداشتن حجاب و ترک دائم و یا موقت آن دستکم در محیط کار و تحصیل و یا ترک فرانسه و مهاجرت به سایر کشورها و عملا راه حل سومی در نظر گرفته نمی شود.

این در حالی است که جمعیت مسلمانان فرانسه بالغ بر ۷ میلیون نفر است که ۱۰ درصد کل جمعیت این کشور اروپای غربی را شامل می شود و بسیاری از ایشان نسل های دوم سوم و گاهی چهارم متولد فرانسه هستند اما همچنان به دین و اعتقادات خود پایبندند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا