جهان اسلام

تبدیل مسجد ابی ذر غفاری به فضای سبز در بحرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش شیعه ویوز ، وزارت امور شهرداری های بحرین در اقدامی جدید به دور مسجد «ابی ذر غفاری» در منطقه «نویدرات»  نرده و حصار کشیده است . این وزارتخانه مدعی است این  مسجد که قدمت هفتاد ساله دارد ،در منطقه ای قرار گرفته که بدون مجوز است، و جزء زمنیهای دولتی بوده و در طرح ساخت بوستان عمومی قرار دارد. رژیم آل خلیفه تا کنون بیش از 38 مسجد شیعی که در لیست اوقاف جعفری بحرین قرار دارند را به بهانه های واهی تخریب کرده است.

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا