عتبات و اماکن مقدسه

ترمیم اسناد کتابخانه ملی عراق در آستان مقدس علوی

بخشی از اسناد ونقشه های نگهداری شده در کتابخانه ملی عراق در واحد ترمیم نسخ خطی آستان مقدس علوی ترمیم می شوند.

 

بخشی از اسناد ونقشه های نگهداری شده در کتابخانه ملی عراق در واحد ترمیم نسخ خطی آستان مقدس علوی ترمیم می شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس علوی، واحد ترمیم نسخ خطی وابسته به این آستان، بنا بر درخواست مرکز اسناد وابسته به کتابخانه ملی عراق بخشی از نقشه ها واسناد موجود در این کتابخانه را ترمیم می کند.

«حجت الاسلام صفاء الوديس» مسئول واحد نسخ خطى آستان مقدس علوى در اين رابطه اظهار داشت: طى همكارى مشترک صورت گرفته بین آستان وکتابخانه ملی عراق در بغداد، کارشناسان واحد ترمیم نسخ خطی آستان بخشی از نقشه ها واسناد نگهداری شده در این کتابخانه را به منظور ترمیم وصحافی دریافت کرده اند.

به گفته وی، اسناد دریافت شده شامل 30 جلد می باشد که تا کنون 2 جلد از آنها پس از ترمیم وصحافی به نماینده کتابخانه ملی عراق تحویل داداه شده و الباقی آنها در مرحله طبقه بندی و فهرست نویسی هستند.

 

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا