اخبارایرانجهان

ایران چهارمین کشور جهان از نظر تورم مواد غذایی

نتایج یک کار پژوهشی در موسسه دولتی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد ایران در سالی که «کنترل تورم و رشد تولید» نامگذاری شده، ازنظر تورم مواد غذایی در رتبه چهارم جهان قرار دارد.

براساس این پژوهش، لبنان، زیمباوه، آرژانتین، ایران و ترکیه به ترتیب پنج‌ کشور دارای بدترین نرخ تورم مواد غذایی در جهان ‌اند.

موسسه دولتی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی موارد متعددی ازجمله تغییرات اقلیمی، همه ‌گیری کرونا و حمله نظامی روسیه به اوکراین را از عوامل موثر در تورم مواد غذایی در جهان اعلام کرد.

به گفته پژوهشگران حوزه اقتصاد ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و رانت و فساد از مهم‌ ترین مسائل موثر بر نرخ تورم ازجمله تورم مواد غذایی‌اند که همواره در گزارش‌ها و پژوهش‌های دولتی به شکلی هدفمند نادیده گرفته می‌شوند.

تورم مواد غذایی در ایران طی چهار دهه گذشته همواره سیر صعودی را پیموده است. در این سال‌ها بسیاری اقشار متوسط جامعه به زیر خط فقر سقوط کردند و شمار زیادی از خانواده‌های مرفه نیز سرمایه‌های خود را از دست دادند و فقیر شدند.

در شرایطی که دولت‌ها در ایران وعده کنترل تورم و رشد اقتصادی را می‌دهند، آمارها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که این امر نیازمند اراده جدی و استفاده از تخصص کافی است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا