اخبارجهانعلم و فناوری

بازسازى چهره هاى هفت عالم شیعی با استفاده از هوش مصنوعی

مجموعه “فطرس مدیا” با استفاده از هوش مصنوعی، چهره هفت عالم شیعی سرشناس را بازسازى کرد.

این علما و بزرگان شیعه که عکس آنان بازسازى شده عبارتند از: علامه مجلسی، علامه حلی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ کلینی، و شیخ بهائی.

فطرس مديا خاطر نشان كرده: به همت و اراده ى بخش تولید هوش مصنوعی اين مجموعه و با تکیه بر سه دسته اطلاعات از جمله گزارشهاى تاریخی از ظاهر و در بعضی موارد نقاشیهای به جای مانده و همچنين تصاویر فرضی موجود در جامعه، با یاری هوش مصنوعی، تصاوير اين هفت عالم را بازسازی کرده است

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا