اخبارجهانجهان اسلام

اعتراض ۲۵۰ مورخ هندی به حذف تاریخ اسلامی هند از کتاب های درسی

روزنامه تایمز نوشت: ۲۵۰ مورخ هندی به بازنویسی کتاب های درسی تاریخ به نحوی که با ایدئولوژی حزب حاکم هند تطابق داشته باشد اعتراض کردند.

این روزنامه در گزارشی نوشت: حذف بخش هایی که درباره موضوعاتی از جمله حاکمان مسلمان هند است، در دستور کار دولت «نارندرا مودی» بود تا فصل هایی که با جهت گیری ایدئولوژیک حزب حاکم همخوانی ندارد، حذف شود.

بر اساس گزارش منتشر شده، از نظر این حزب دوره ای که سزاوار بیشترین تجلیل است دوره هند باستان می باشد و دوره حکومت مغولان مسلمان از قرن شانزدهم تا نوزدهم توسط حزب حاکم محکوم می شود.

گفتنی است که در چاپ جدید کتاب های تاریخ و علوم سیاسی دبیرستان های هند، فصلهای سابق درباره حاکمان مغول و همچنین شورش های مرگباری که در سال ۲۰۰۲ در زمان مودی که نخست وزیر گجرات هند بود رخ داد، اشاره به نفرت مهاتما گاندی از ملی گرایان هندو و تمایل به اتحاد بین هندوها و مسلمانان حذف شده است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا