اخبارجهانجهان اسلام

دانشجویان مسلمان در هند علیه خشونت‌های اخیر تظاهرات کردند

صدها دانشجوی دانشگاه مسلمان علیگر هند، در اعتراض به خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان در بیهار و دیگر مناطق این کشور تظاهرات کردند.

دانشجویان به سمت باب سید، دروازه اصلی دانشگاه راهپیمایی کردند و شعارهایی را علیه وزیر ارشد بیهار که گفته می‌شود در خشونت علیه مسلمانان نقش دارد، سر دادند.

دانشجویان نگرانی عمیق شان را نسبت به خشونت های اخیر علیه مسلمانان در بیهار شریف که در آن صدها نسخه از قران کریم سوزانده شد، ابراز کردند.

گفتنی است خشونت های اخیر علیه مسلمانان در بخش هایی از هند، با واکنش جهانی مواجه شده و به شدت محکوم گردیده است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا