اخباربحرینجهان

دعوت به آزادی یک زندانی سیاسی بحرینی

سازمان ملل متحد در گزارش ماهانه خود خواستار آزادی فوری “ناجی فتیل” فعال سیاسی بازداشت شده در بحرین شد.

در این گزارش آمده: بررسی های انجام شده نشان می دهد که آقای فتیل بیش از ۱۰ سال است که به طور غیر عادلانه و غیر قانونی و تنها برای دستیابی به حقوق و آزادی های مردم کشورش در زندان به سر می برد. 

گزارش سازمان ملل همچنین با شکنجه این زندانی سیاسی اشاره کرده و نوشت: ایت زندانی ۴۸ ساله که در سال ۲۰۱۳ بازداشت شده، به دلیل شکنجه بسیار زیاد، در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برد لذا باید فورا و بدون شرط آزاد شود.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا