اخباراروپاجهان

آلمان حجاب معلم ها در این کشور را آزاد کرد

دولت آلمان اعلام کرد که به معلم های مسلمان در برلین اجازه داده می شود که از حجاب استفاده کنند. این اجازه در پی شکست ایالت برلین در شکایتی در این زمینه در دادگاه قانون اساسی فدرال صادر شده است.

وزارت آموزش در برلین در نامه ای رسمی که به مدیران مدارس فرستاد تأکید کرد که حجاب و پوشیدن سمبل های دینی توسط معلمان به شکل عمومی مجاز است و نمی توان آن را محدود کرد مگر در موارد فردی و در صورتی که خطری برای آرامش مدرسه شکل دهد.

به موجب قانون بی طرفی در برلین که مانع پوشیدن لباس ها و سمبل های دینی کارکنان خدمات مدنی می شود از سال 2005 تاکنون از پوشش حجاب توسط معلم ها در مدرسه جلوگیری شده است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا