اخبارجهان

بیانیه شدید اللحن سازمانمسلمان آزادهعلیه دولت ترکیه

سازمان جهانی نفی خشونتمسلمان آزاده، از مقام های دولت ترکیه بخاطر بازداشتاحمد الریحاویروزنامه نگار سوریه ای در این کشور انتقاد کرد.

این سازمان با صدور بیانیه ای رسمی که نسخه ای از آن بدست خبرگزاری اخبار شیعه رسید، همچنین خواستار آزادی فوری و عذرخواهی رسمی از این روزنامه نگار شد

این بیانیه افزود: بازداشت الریحاوی، رفتاری کاملا غیر قانونی است و رفتار نژاد پرستانه به شمار می رود. با این کار، آزادی بیان هم پایمال شده و سیاست های امنیتی دولت ترکیه در تعامل با روزنامه نگاران را نشان می دهد.

سازمان جهانی نفی خشونتمسلمان آزادههمچنین در این بیانیه آورده: رفتار دولت ترکیه با الریحاوی، نشان دهنده استبداد دیکتاتورانه دولت ترکیه است که از سیاست سرکوب و نژاد پرستی نشات می گیرد.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا