اخباربحرینجهانجهان اسلام

زندانی شیعه بحرینی در یک قدمی مرگ

شیعیان در زندان های بحرین در وضعیت اسفناکی به سر می برند و زیر شدید ترین نوع ظلم، ستم و شکنجه قرار دارند.

در همین راستا منابع محلی فاش کردند که زندانی شیعه بحرینی به دلیل وضعیت وخیمش در یک قدمی مرگ قرار گرفته اما نیروهای آل خلیفه همچنان به داد او نرسیده و اهمیتی به این موضوع نمی دهند.

مجمع حقوق بشر بحرین نسبت به وخامت وضعیت سلامتی زندانی عقیدتی «احمد جعفر» در نتیجه قرار گرفتن در معرض شکنجه و بدرفتاری هشدار داده است.

این انجمن در بیانیه‌ای تأیید کرد که با وجود بازدید نهاد ملی حقوق بشر از زندانی عقیدتی “احمد جعفر” در نوامبر ۲۰۲۲ در وضعیت وی بهبودی حاصل نشده و به خواسته‌های او برای حق درمان، تأمین یک محیط سالم مناسب و محدود کردن بیماری پاسخی داده نشده است.

مجمع حقوق بشر بحرین تاکید کرد: آنچه “احمد جعفر” از وخامت محیط زندان و رفتار تحقیر آمیز رنج می‌برد، شامل بسیاری از زندانیان عقیدتی در زندان‌های بحرین می‌شود.

شایان ذکر است که “احمد جعفر” یک پناهجوی سیاسی در صربستان بود که وی را به زور به بحرین دیپورت کردند و در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ علیرغم تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر توقف اخراج وی، پس از ورود به بحرین دستگیر شد.

حکومت آل خلیفه “احمد جعفر” را به دست داشتن در حوادثی متهم کرد که وی در زمان وقوع آن در خارج از بحرین بود و محاکمه وی بر اساس آن انجام شد و درخواست تجدیدنظر علیه حکم حبس ابد او در یکی از پرونده ها در ۲۰ فوریه ۲۰۲۳ رد شد.

احمد در دو محاکمه جداگانه در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ به اتهامات ساختگی توسط قوه قضائیه بحرین، به طور غیابی به حبس ابد محکوم شد.

قابل ذکر است که در سال ۲۰۱۵، مقامات بحرینی احمد را سلب تابعیت کردند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا