اخباربحرینجهان

درخواست احزاب شیعی بحرین به عدم تعامل انتقام جویانه با زندانیان

احزاب شیعی بحرین در واکنش به مطالبات گسترده زندانیان برای بهبود اوضاع انسانی زندان های بحرین، اعلام کردند: وضعیتی که زندانیان سیاسی در آن قرار دارند، جنایت بوده و تهدیدی برای زندگی آنها به شمار می رود.

گفتنی است، بعد از درخواست صدها نفر از زندانیان مبنی بر فراهم شدن شرایط انسانی در پی اوضاع سخت و ناگواری که در آن به سر می برند، در همین راستا فایل های صوتی از سوی ده ها زندانی سیاسی منتشر شد.

بر همین اساس احزاب شیعی بحرین از حکومت آل خلیفه درخواست کردند تا از تعامل انتقام جویانه با زندانیان دست بردارد زیرا رفتار انتقام جویانه با آنها در خصوص غذا، بهداشت و نیاز های اساسی آنها جایز نیست.

این احزاب شیعی افزودند: منع آب، درمان، گرمایش، دارو، دیدن خورشید، تماس با خانواده و شرایط انسانی دیگر، جنایت و تجاوز برنامه ریزی شده علیه زندگی زندانیان است که به خاطر مطالبه حقوقی، سیاسی و انسانی بازداشت شدند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا