اخبارایرانجهان

کاهش ۳۵ درصدی ازدواج و افزایش ۴۰ درصدی طلاق

حال اقتصاد ایران خوب نیست. این موضوع باعث تاثیر مستقیم بر بسیاری از اتفاقات دیگر در ایران می شود.

یکی از نتایج وخیم شدن وضعیت اقتصادی در ایران، کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق است.

سید کاظم فروتن، دبیر ستاد ملی جمعیت در جریان جلسه روز گذشته مجلس شورا طی اظهاراتی گفت: اگر قانون مربوط به جمعیت، به درستی اجرا شود، اما نتیجه ی مورد نظر به دست نیاید، در آن صورت ما زمان کافی برای افزایش جمعیت نداریم زیرا همان‌ گونه که اشاره شد، پنجره ی جمعیتی ما در حال بسته شدن است.

وی افزود: در سال 1390 تعداد ازدواج 874 هزار مورد بود که این رقم در سال 1400 به 570 هزار کاهش پیدا کرد. 

تعداد طلاق هم در سال 99 حدود 143 هزار مورد بود که در سال 1400 این عدد به 200 هزار افزایش یافت. 

نرخ باروری در سال 1390، 1.79 بود که در سال 1400 نرخ باروری به 1.65 رسید.

در این جلسه که گزارش مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان درباره نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرائت شد، او تاکید کرد:‌ موضوع فرهنگ‌سازی مورد غفلت قرار گرفته است.

به گفته وی این اعداد نشان می‌دهد که ما بحرانی را در حوزه ازدواج، طلاق و سالمندی پیش رو داریم که باید به آن توجه کنیم؛ 

علت تمام این موضوعات را باید در فرهنگ‌سازی جستجو کرد.

با توجه به اعداد گفته شده، ازدواج از 874 هزار مورد به 570 هزار رسیده که با کاسته شدن 304 هزار موردی، نشاندهنده کاهش 35 درصدی ازدواج است.

همچنین طلاق از 143 هزار مورد با افزایش 57 هزار موردی، به 200 هزار مورد رسیده که این هم نشانگر افزایش 40 درصدی جدایی‌ها در این 10 سال است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا