اخبارجهانجهان اسلام

در سالگرد انقلاب ۱۹۲۰ عراق .. تاکید آیت الله العظمی حسینی شیرازی بر اهمیت فتوای دینی مرحوم شیرازی

روز گذشته، سه شنبه، ۲۰ ربیع الثانی، سالگرد انقلاب ۱۹۲۰ مردم عراق علیه استعمارگران و اشغالگران انگلیس بود.

انقلابی که با فتوای تاریخی مرحوم آیت الله العظمی شیخ محمدتقی شیرازی (قدس سره)، مرجع اعلی وقت به ثمر رسید و پای اشغالگران انگلیس از عراق کوتاه شد.

به مناسب این سالگرد، دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله، در شهر مقدس قم، گزیده بیانات مرجعیت شیعه درباره شخصیت مرحوم شیخ محمد تقی شیرازی (قدس سره) و اهمیت فتوای دینی آن بزرگوار که موجب به ثمر رسیدن انقلاب ۱۹۲۰ مردم عراق شد، را منتشر کرد.

در بخشی از این گزیده بیانات آمده: حدود ۱۰۰ سال قبل، آیت اللهِ انقلابی، مرحوم شیخ محمد تقی شیرازی (قدس سره) با فتوای عظیم خود، هسته اولیه انقلاب ۱۹۲۰ علیه استعمارگران انگلیس را پایه گذاری کرد تا عراق را از دست اشغالگران آزاد کند.

در بخش دیگری از این بیانات آمده: استعمارگران انگلیس در آن زمان به بهانه انتخابات، می خواستند بر عراق مسلط گردند. اشغالگران به اسم دموکراسی می خواستند به هدف خود یعنی استعمار عراق دست یابند اما آیت الله شیرازی (قدس سره) فتوا دادند که رای دادن به غیر مسلمان و غیر مومن جایز نیست. بر همین اساس انگلیس ها به اهداف شوم خود دست نیافتند و این فتوا مقدمه ای بر انقلاب ۱۹۲۰ مردم عراق شد و استعمارگران پایشان از عراق کوتاه شد.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا