اخباربحرینجهانجهان اسلام

فعال بحرینی در یک قدمی اعدام

همسر “محمد رمضان” فعال بحرینی و محکوم به اعدام، از احتمال اجرای حکم وی در آینده نزدیک خبر داد. وی همچنین گفت که خانواده برای اولین بار پس از سالها توانست در هفته جاری اجازه تماس فیزیکی با وی را دریافت کند، اگر چه او معتقد است که رمضان تحت درمان پزشکی مناسب قرار نمی گیرد.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا