آسیااخبارایرانجهانجهان اسلاممرجعیت شیعه

شور و شوق حاضرین در جلسه‌های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع در شب‌های ماه رمضان عظیم

بیش از یک هفته از برگزاری جلسه‌های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع، حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، دام ظله در شب‌های ماه رمضان امسال می‌گذرد و شب گذشته، هشتمین جلسه از این سلسله جلسات علمی، برگزار شد.

به گزارش اخبار شیعیان جهان؛ در هشتمین جلسه علمی نیز، علما، فقها، فضلا، طلاب و عموم مقلدین و علاقمندان به مرجعیت شیعه حضور داشتند و با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر، پرسش‌های خود را مطرح کردند.

در ابتدای جلسه شب هشتم، شخصی از برخی فروعات مسئلۀ کثیر السفر پرسید که حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: اگر شخص در اثناء سفرهایش، به سفری غیر از سفر کاری اش برود، مثلا به سفری برای صله ارحام برود، در آن سفر نمازش قصر است.

در ادامه سؤالاتی پیرامون قاعده اهم و مهم، و علم به مطابق واقع نبودن حکم قاضی مطرح شد، که معظم له به یکایک آنان پاسخ دادند.

همچنین آیت الله العظمی شیرازی به پرسش‌هایی درباره دلیل مفطریَّت غبار غلیظ و علت لزوم امساک برای روزه داری که مرتکب مفطری شد، پاسخ دادند.

سپس سؤالاتی پیرامون حکم روزۀ ذو العُطاش و شخصی که بیماری کلیوی دارد، و نوبالغان و کارگرانی که آب نخوردن برایشان حرج یا ضرر دارد پرسیده شد که بزرگ مرجع جهان تشیع چنین پاسخ دادند: ((((((به نظر می رسد که احساس عطش که در ادله، موضوع حکم نیست، بلکه کاشف از مریضی است، بنابراین بیمار کلیوی نیز که احساس عطش نمی کند ولی باید آب بنوشد ملحق به ذو العطاش است، ولی الحاق نانوا و مثل آن، همچنین نوبالغی که نمی تواند آب نیاشامد به ذو العطاش محرز نیست، پس در صورتی که آب نیاشامیدن سبب عسر و حرج بر ایشان باشد، به قدر ضرورت آب آشامیده و از دیگر مفطرات امساک می کنند، و در وقتی دیگر نیز روزه را قضا می کنند؛ البته این حکم فقط در مورد آب آشامیدن است، و اگر شخصی غذا نخوردن برای او ضرر یا حرج بالغ دارد، آن روز را روزه نمی گیرد و بعدا آن را قضا می کند.))))))

در ادامه این جلسه، آیت الله العظمی شیرازی به سؤالاتی پیرامون مراجعه بانوان به دکتر مرد و بالعکس، معنای مکروه در عبادات و جواز آب دادن در روز ماه رمضان به شخصی که بدون عذر روزه نمی‌گیرد، حکم آشامیدن آب‌های غنی شده با املاح برای ذو العُطاش و بیمار کلیوی پاسخ‌های تفصیلی دادند.

شایان ذکر است آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله یگانه مرجعی است که همگان از اقشار مختلف جامعه و با ادیان و مذاهب و علایق سیاسی و اجتماعی متفاوت می‌توانند در بیت ایشان در شهر مقدس قم حاضر شوند و با وجود پخش مستقیم جلسات علمی شبانه، در شبکه‌ امام حسین علیه السلام، هر سؤالی از هر باب فقهی، اعتقادی و اخلاقی و غیره که از ایشان پرسیده می‌شود، در پخش زنده با تسلطی بی‌نظیر پاسخ می‌دهند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا