اخبارموسسات جهانی شیعه

سایت حوزه علمیه دارالعلوم در هند مسدود شد

دیوبندی های پاکستان علیه مسدود شدن سایت حوزه علمیه دارالعلوم دیوبند در هند واکنش نشان دادند.
اهل تسنن دیوبند پاکستان در برابر آنچه دستور مسدود نمودن وب سایت حوزه علمیه دارالعلوم دیوبند در هند خواندند، واکنش شدیدی را از خود نشان داد و اقدام دولت هند را محکوم کردند.
براساس گزارش یک روزنامه پاکستانی، فتوایی از سوی حوزه علمیه دارالعلوم دیوبند هند صادر گشت که با اعتراض کمیسیون ملی حمایت از حقوق کودکان هند روبرو شد.
بر اساس این گزارش، این کمیسیون اعلام کرده بود که فتوای صادره نقض کننده قانون کشور هند بوده و حوزه علمیه یاد شده خواسته شده تا وب سایت خود را تا تکمیل تحقیقات تعطیل کند.
از سوی دیگر، آخیلش سینگ، قاضی دادگستری ناحیه سحارانپور، طی بررسی این پرونده گفت: به حوزه علمیه دارالعلوم دیوبند دستوری برای مسدود شدن سایت صادر نشده، بلکه دستور داده شده است که نشانی فتواهای بحث برانگیز را در فضای مجازی تا تکمیل تحقیقات حذف کند.
شایان ذکر است جامعه اهل تسنن دیوبندی پاکستان، وابسته به حوزه علمیه دارالعلوم دیوبند هند می باشند.
مکتب دیوبندی یک مکتب بر پایه فقه مذهب حنفی است، مذهبی که اکثرا اعضای گروه تروریستی طالبان به عنوان سنی های تندرو سال ها تحث تاثیر آن بوده اند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا