آسیااخبارایرانجهانجهان اسلامفرهنگ و هنر

فاصله ازدواج والدین تا تولد فرزند در ایران در سال ۹۹

در سال گذشته مجموع یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۲۸ تولد در کل ایران ثبت شد که یک میلیون و ۸۶ هزار و ۵۶۶ مورد آن در همان سال رخ داد. همچنین در ۱۰۲ هزار و ۵۱۲ ولادت رخ داده، تاریخ ازدواج پدر و مادر یک سال و کمتر از یک سال بوده است.

به گزارش شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) به نقل از ایسنا، بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ ثبت احوال ایران، در سال گذشته حدود ۹.۲ % از ولادت های ثبت شده یعنی ۱۰۲ هزار و ۵۱۲ ولادت در فاصله زمانی یک سال و کمتر از یک سال از ازدواج والدین رخ داده اند و ۶۵.۷ % یعنی ۷۰۹ هزارو ۹۵۴ ولادت از تولدهای ثبت شده با فاصله زمانی پنج سال و بیشتر از زمان ازدواج والدین رخ داده است.

همچنین از کل ولادت های رخ داده در سال گذشته ۴۰ درصد ولادت مرتبه اول (فرزند اول)، ۴۰.۸ % ولادت مرتبه دوم (فرزند دوم)، ۱۴.۲ % ولادت مرتبه سوم (فرزند سوم) و ۴.۳ % ولادت مرتبه چهارم و بیشتر بوده است؛ البته تفاوت جمع درصدها از ۱۰۰ به دلیل وجود موارد نامشخص مرتبه ولادت است. با حذف موارد نامشخص مرتبه ولادت ها، این درصدها به ترتیب به ۴۰.۳، ۴۱.۱، ۱۴.۳ و ۴.۳ می رسد. به این ترتیب نیمی از ولادت های رخ داده در سال گذشته مربوط به نوزادانی است که یک برادر یا خواهر بزرگتر از خود دارند.

بررسی ولادت های مرتبه اول بر حسب گروه سنی مادران

بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ سازمان ثبت احوال ایران، بیشترین سهم ولادت های مرتبه اول ثبت شده با ۲۷.۳ % مربوط به مادران ۲۰ تا ۲۴ ساله است. میانه سنی مادران در ولادت های مرتبه اول ۲۶ سال است. یعنی نیمی از مادران در زمان به دنیا آوردن اولین فرزند خود ۲۶ ساله یا بیشتر بوده اند و حدود ۸۸.۲ % از نوزادانی که اولین فرزند هستند مادرانی با سن ۱۵ تا ۳۵ سال داشته اند.

بررسی ولادت های مرتبه دوم بر حسب گروه سنی مادران

بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ بیشترین سهم ولادت های مرتبه دوم ثبت شده با ۳۱.۵ % مربوط به مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله است و در حدود ۵۹.۹ % از ولادت های مرتبه دوم مربوط به مادران ۲۵ تا ۳۴ ساله است. این ولادت ها مربوط به نوزادانی است که یک خواهر یا برادر بزرگتر از خود دارند.

بررسی ولادت های مرتبه سوم و بیشتر بر حسب گروه سنی مادران

بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ بیشترین سهم ولادت های مرتبه سوم و بیشتر ثبت شده با رقم ۳۷.۳ درصد مربوط به مادران گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله است. مادران ۲۵ تا ۳۹ سال با رقم ۸۶.۷ درصد (به ترتیب با ۲۷.۱، ۳۷.۳ و ۲۲.۴ درصد در گروه های سنی ۲۵ تا ۲۹، ۳۰ تا ۳۴ و ۳۵ تا ۳۹) بیشترین سهم ولادت های مرتبه سوم و بیشتر را به خود اختصاص داده اند. میانه ولادت های مرتبه سوم و بیشتر مربوط به مادران ۳۲ ساله است به عبارت دیگر نیمی از نوزادانی که فرزند سوم خانواده هستند از مادرانی با سن ۳۲ ساله و بیشتر به دنیا آمده اند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا