اخباراروپاجهانفرهنگ و هنر

طرح گنجاندن غذای حلال در منوی رستوران های ایرلند

در یک خواست آنلاین که به امضای مسلمانان ایرلند رسیده از رستوران های فست فود خواسته شده است تا در منوی خود غذاهای حلال بگنجانند.

این درخواست تاکنون به امضای بیش از 1000 نفر از جمعیت مسلمان ایرلند رسیده است.

طرح گنجاندن غذای حلال در منوی رستوران های ایرلند

بایسات علویه 19 ساله این کمپین را آغاز کرده و می گوید كه کمپین او متمرکز بر رستوران های زنجیره ای ناندو است، اما امیدوار است كه این امر مورد توجه سایر رستوران های اصلی فست فود نیز قرار گیرد.

این دانشجوی دانشگاه مینوث در این باره گفت: ناندو از نیازهای غذایی مسلمانان آگاه است و در انگلیس از 434 شعبه آن تنها 76 رستوران غذاهای حلال دارند.  5٪ از جمعیت انگلیس را مسلمانان تشکیل می دهند. این در حالی است که مسلمانان حدود 2٪ از کل جمعیت ایرلند را تشکیل می دهند اما در هیچ یک از رستوران ها غذای حلال برای آنها وجود ندارد.

علویه گفت: ما چیززیادی نمی خواهیم فقط می خواهیم به حقوق ما مسلمانان در رستوران ها احترام گذاشته شود تا ما هم بتوانیم از غذاهای آنها استفاده کنیم.

عدم وجود غذاهای حلال در منوی رستوران های فست فود منجر به راه اندازی فروشگاه های گوشت حلال شده است.

اما مسلمانان ایرلند می گویند که این فروشگاهها پاسخگوی نیاز آنها نیستند، به خصوص که جمعیت مسلمانان ایرلند به سرعت در حال رشد است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا