آسیااخباراروپاجهانجهان اسلامفرهنگ و هنر

مسلمانان انگلیس خرماهای اسرائیلی را تحریم کردند

مخالفت رهبر حزب کارگر با تحریم خرماهای اسرائیلی بر سر سفره های افطار مسلمانان در انگلیس جنجال برانگیز شد.

در همین راستا، تعدادی از سازمان های اسلامی در انگلیس با امضای طوماری خواستار توضیح رهبر حزب کارگر در مورد تحریم افطار مسلمانان در ماه رمضان شدند.

مسلمانان انگلیس خرماهای اسرائیلی را تحریم کردند

در این طومار نوشته شده است: مسلمانان روزه خود در ماه رمضان را به طور سنتی ابتدا با خرما افطار می کنند و این مسئله برای آنها اهمیت آیینی دارد، بنابراین مهم است که این خرماها چگونه و توسط چه کسانی تهیه می شوند.

در ادامه این دادخواست آمده است: از آنجا که شهرک سازی اسرائیل طبق قوانین بین المللی غیرقانونی شناخته شده است، تحریم کالاهای صهیونیست ها به عنوان یک شکل قانونی از فعالیت شناخته شده است و به همین دلیل مسلمانان در انگلیس نیز افطار با خرماهای اسرائیلی را تحریم کرده اند.

نظرسنجی اخیر YouGov نشان می دهد که 61 درصد از اعضای حزب کارگر از جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی حمایت می کنند و تنها 8 درصد مخالف این تحریم ها هستند.

دکتر انس آلکریتی، بنیانگذار و مدیرعامل بنیاد کوردوبا، با ابراز تاسف از اقدام رهبر حزب کارگر گفت: به جای حمایت از قوانین بین المللی و حمایت از موضع دو سوم اعضای حزب خود در مورد تحریم کالاهای اسرائیلی، استارمر تصمیم گرفت مراسم افطار مسلمانان را تحریم کند.

امضا كنندگان این دادخواست، استارمر را متهم به تضعیف مسلمانان و افلراد دیگری کردند كه خواهان عدالت و حمایت از حقوق فلسطینی ها هستند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا