اخباراروپاجهان

زنان ۹۰.۶ درصد قربانیان اسلام هراسی در بلژیک هستند

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی «مرکز نظارت بر اسلام هراسی در بلژیک»، زنان مسلمان 90.6 درصد قربانی های اسلام هراسی در بلژیک را را تشکیل می دهند.
این گزارش در آستانه هفته اقدام علیه نفرت و اسلام هراسی در بلژیک منتشر شد.
مرکز نظارت بر اسلام هراسی در بلژیک سال گذشته 108 مورد شکایت از اسلام هراسی دریافت کرد که 96 مورد آنها منجر به تشکیل پرونده هایی در این زمینه شدند.
80 مورداز 96 مورد تحقیقات تایید کردند که این اقدامات واقعا اسلام هراسانه بوده اند.
در 64 مورد که در آنها حداقل یکی از قربانی ها مورد شناسایی واقع شده است از هر 10 قربانی 9 نفر را زنان تشکیل داده اند.
در حقیقت بر اساس این گزارش 90.6 درصد قربانی های اسلام هراسی در بلژیک زن ها و 9.4 درصد مردها بوده اند.
این مرکز برای مقابله با اسلام هراسی به دنبال افزایش آگاهی در رسانه ها و در میان رهبران سیاسی است.
این مرکز گفته که برای رسیدن به این هدف یک سری سخنرانی ها و گفتگو ها با روزنامه نگاران، محققان، موسسه ها و ایده پردازان در بلژیک ترتیب داده است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا