اخبار

تخریب ۷۰ درصد از مساجد در «سین کیانگ» چین

تحقیقات انجام شده در مورد کمپین «اصلاح مساجد» در چین نشان می دهد که مقامات چینی حدود 70 درصد از مساجد در منطقه سین کیانگ را تخریب کرده اند.

تحقیقات انجام شده در مورد کمپین «اصلاح مساجد» در چین نشان می دهد که مقامات چینی حدود 70 درصد از مساجد در منطقه سین کیانگ را تخریب کرده اند.

یکی از مورخان اویغور می گوید که هتک حرمت مکان های مقدس در چین با هدف تضعیف روحیه اقلیت مسلمان در این کشور انجام می شود.

یکی از اقدامات حکومت کمونیستی چین برای هتک حرمت مکان های مقدس ساخت یک سرویس بهداشتی عمومی در محل مسجدی در ایالت «سین کیانگ» است.

تخریب این مسجد در شهر «آتوش» بخشی از کمپین از بین بردن هویت مسلمانان و تضعیف روحیه اویغورها بود.

ساخت سرویس بهداشتی در محل مسجد «توکل» در روستای «سانتاگ» شهر «آتوش» پس از آن بود که مقامات چینی بسیاری از مساجد این منطقه را به عنوان بخشی از کمپین «اصلاح مساجد» تخریب کردند.

این کمپین در سال 2016 میلادی برای هدف قرار دادن مکان های عبادی مسلمانان به صورت دسته جمعی آغاز شد.

رئیس یک کمیته محلی در منطقه سین کیانگ در این باره گفت: مسجد توکل در سال 2018 تخریب شد و اعضای قوم «هان» در چین به جای آن یک سرویس بهداشتی بنا کردند.

وی افزود: همه مردم این منطقه سرویس بهداشتی در خانه های خود دارند و نیازی به ساخت این سرویس بهداشتی عمومی نبود.

یکی دیگر از اهالی سانتاگ هم گفت: دو مسجد دیگر نیز در سال 2019 در این روستا تخریب شدند و مغازه فروش سیگار و مشروبات الکلی جایگزین آنها شده است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا