اخبار

۱.۲ میلیون فرصت شغلی در خاورمیانه با گردشگری حلال

صنعت گردشگری حلال به سرعت در حال رشد است.

 

 

صنعت گردشگری حلال به سرعت در حال رشد است.

گزارش همایش بازار گردشگری و سفر عربی حاکی از آن است که بخش «گردشگری حلال» با آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی یک و دودهم میلیون فرصت شغلی در منطقه خاورمیانه فراهم می کند و ۷۲ میلیارد دلار کل هزینه مسافران خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ میلادی خواهد بود.

این گزارش همچنین پیش بینی می کند که بخش سفر اسلامی شاهد رشدی سریع نزدیک به 36 میلیارد دلار در تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه با آغاز سال 2020 میلادی خواهد بود، سفرهای اسلامی در منطقه خاورمیانه در سال 2017 میلادی نزدیک به 30 میلیارد دلار در تولید ناخالص داخلی منطقه رشد داشته است.

کارشناسان می گویند که حجم سرمایه گذاری فنآوری سفر مربوط به بخش گردشگری کنونی حلال معادل 40 میلیون دلار است، پیش بینی می شود که این آمار در آینده با افزایش مشارکت جوانان مسلمان در ایجاد خدمات جدید اینترنتی بیشتر شود.

این گزارش همچنین بر ضرورت اقدام شرکت های گردشگردی و میهمانداری در منطقه عربی به ویژه منطقه خلیج فارس برای تمرکز بر تنوع نمایشگاه ها و استفاده از فنآوری جدید متناسب با فرهنگ نسل جوان از مسافران مسلمان تاکید کرد.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا