اخبارافغانستانجهان

هجوم بی سابقه آفت ها به مزارع ساکنان استان شیعه نشین داینکندی

ساکنان استان شیعه نشین دایکندی، در مرکز افغانستان می گویند که امسال مزارع آنان با هجوم «بی سابقه» و «گسترده» آفت ها مواجه شده و از بین رفته است.

بر اساس گزارش ها، مورها در شهرستان های «کِیتی» و «کِجران» دایکندی، مزارع و باغ های میوه مردم این دو شهرستان را به صورت گسترده تخریب کرده است.

ساکنان این شهرستان ها می گویند که در پی هجوم آفت ها، امسال با کمبود شدید گندم و علوفه مواجه خواهند شد و پیش بینی می شود که قیمت گندم و علوفه نیز افزایش یابد.

این در حالی است که سازمان ملل متحد بسیاری از افراد نیازمند در این استان ها را به دلیل کمبود بودجه، از فهرست دریافت کنندگان کمک های بشردوستانه حذف کرده اند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا