اخباراروپاجهان

شهردار ایتالیایی اقامه نماز و ساخت مسجد را ممنوع کرد

شهر مونفالکونه در شمال شرقی ایتالیا با بحث و جدل گسترده ای به دلیل تصمیم شهردار راست افراطی خود مبنی بر ممنوعیت مسلمانان از اقامه نماز در مساجد روبه رو شده است.

از نوامبر گذشته، مسلمانان پس از ممنوعیت ورود به مساجدی که پیشتر از آنها استفاده می کردند، برای نماز جمعه در یک پارکینگ سیمانی تجمع کرده اند.

به نظر می رسد این اقدامات و تصمیمات مقامات محلی شهر مونفالکونه برای محدود کردن حقوق مسلمانان برای انجام مراسم مذهبی‌شان باشد.

لازم به ذکر است، مسلمانان از این آزار و اذیت ناامید و ناراحت هستند و این اقدامات را نقض حقوق اولیه و آزادی مذهبی خود می دانند که توسط قانون اساسی ایتالیا تضمین شده است.

حامیان تصمیم شهردار شهر مونفالکونه، تاکید می کنند که این تصمیم در چارچوب حفظ نظم و امنیت عمومی است، در حالی که مخالفان، این تصمیم را نقض حقوق اقلیت های مذهبی و تضعیف اصول برابری و کثرت گرایی می دانند.

در پایان گفتنی است، در ایتالیا که مذهب کاتولیک نماینده اکثریت مذهبی است، مسلمانان علیرغم اینکه بزرگترین اقلیت مذهبی در این کشور هستند در ساخت مساجد با چالش های بزرگی روبرو هستند و این موانع دلیلی برای افزایش تنش‌های اجتماعی و فرهنگی در این کشور، تلقی می‌شود.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا