اخباراروپاجهان

صدور حکم پرداخت غرامت توسط دادستان سوئد به نفع یک زن مسلمان

دادستان سوئد علیه یک شرکت هواپیمایی که یک زن مسلمان را به دلیل حجاب اخراج کرده بود، حکم صادر کرد.

داستان همچنین به این شرکت هواپیمایی دستور داده است که به زن یاد شده حدود ۱۴هزار دلار غرامت بپردازد.

گفتنی است این زن مسلمان شکایت کرده بود که به دلیل استفاده از روسری در خطوط هواپیمایی، با تبعیض روبرو شده‌است.

لارس آرنیوس، «دادستان سوئدی» در بیانیه ‌ای اظهار داشت؛ برابری در بازار کار و آزادی مذهب نباید با منافع کارفرما در تضاد باشد، اما در چنین تعادلی باید آزادی مذهب حاکم باشد.

آرینوس، شرکت هواپیمایی را به پرداخت ۱۵۰ هزار کرون سوئد ( معادل با ۱۳۹۸۲ دلار) به عنوان غرامت، محکوم کرد.

شایان ذکر است، این زن مسلمان، سال گذشته، به این دلیل که با تبعیض مواجه شده است، شکایت خود را به بازپرس داده بود.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا