اخبارافغانستانجهان

شیعیان هزاره افغانستان و طعم تلخ تبعیض سیستماتیک

شیعیان هزاره در افغانستان از تبعیض سیستماتیک تحت حاکمیت طالبان رنج می برند.

به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از خبرگزاری کربلا الدولیه،  زمانی که ط١لبان در سال ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفت، اقلیت هزاره شیعه افغانستان، نگران بودند که این جامعه تحت آزار و اذیت دوباره به هدف اصلی جنایات ط١لبان تبدیل شود.

در اولین دوره حکومت ط١لبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، گروه‌های شیعه را به وحشت انداخت و مناطق هزاره‌نشین افغانستان را از طریق کشتارهای هدفمند تحت کنترل خود درآورد.

با وجود تعهد ط١لبان، برای کاهش ترس از تبعیض و آزار، اعضای جامعه شیعی ط١لبان را متهم کردند که از وعده‌های خود، به ویژه در رابطه با انجام آزادانه مراسم مذهبی، عمل نکردند.

هفته گذشته، ط۱لبان از برگزاری مراسم مذهبی شیعیان جلوگیری کرد و نیروهای افراطی آنان نیز تدریس فقه شیعه را در دانشگاه‌های افغانستان محدود کردند.

نعمت الله ابراهیمی، «استاد ارشد دانشگاه لاتروب استرالیا»، گفت: ط۱لبان به طور فزاینده ای نمایش عقاید مذهبی شیعه را با مشکل مواجه کرده است و اگر این به یک الگو تبدیل شود، به وضوح آزادی مذهبی شیعیان، به ویژه جشن ها را محدود خواهد کرد.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا