اخبارافغانستانجهان

روز جهانی زبان مادری و تبعیض زبانی طالبان در افغانستان

زبان پشتو که طبق قانون اساسی، در کنار زبان فارسی، یکی از زبان‌های رسمی افغانستان است، اکنون تنها زبان رسمی دستگاه دولتی طالبان است

در افغانستان امروز، یاد کردن از زبان مادری با نوعی حس ناامیدی و حسرت همراه است زیرا کشوری که دست‌کم ۱۴ قوم در آن ساکن‌اند و به بیش از ۲۰ زبان صحبت می‌شود، اینک تحت سلطه تک‌قومی و تک‌زبانی طالبان قرار دارد و شهروندان آن به جز پشتون‌‌تبارها، خود را در معرض سانسور و حتی حذف می‌بینند.

تغییر تابلو ادارات دولتی و عنوان دانشگاه‌ها از فارسی به پشتو، تغییر زبان نامه‌های دولتی رسمی از فارسی به پشتو، حذف زبان فارسی از بنرهای رسمی و حتی جایگزین کردن انگلیسی با آن‌ها، تخریب نگاره‌ها و تندیس‌های شاعران و ادبای نامدار فارسی‌زبان و بسیاری موارد دیگر از نمونه‌های واضح آپارتاید زبانی در حکومت طالبان در افغانستان است.

گفتنی است، زبان پشتو که طبق قانون اساسی، در کنار زبان فارسی، یکی از زبان‌های رسمی افغانستان است، اکنون زبان رسمی دستگاه دولتی طالبان است و تکلم به آن برای استخدام در ادارات دولتی و حتی در مراجعات روزمره به ادارات یک امتیاز تلقی می‌شود. آنچه خود به‌تنهایی نشانگر تبعیض میان زبان‌های مختلف رایج در افغانستان و بی‌حرمتی به زبان مادری سایر اقوام است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا