اخباراروپاجهان

دانشگاهی در بریتانیا گروه تحقیقاتی مسلمانان را راه اندازی کرد

دانشگاه هوپ لیورپول در بریتانیا یک گروه تحقیقاتی میان رشته ای جدید را برای بررسی چالش های پیش روی مسلمانان بریتانیایی در قرن بیست و یکم راه اندازی کرده است.

اهداف اصلی آن توسعه و به اشتراک گذاری ایده های جدید تحقیق در این زمینه گفته شده است.

این گروه همچنین با سایر گروه ها و مراکز تحقیقاتی همکاری خواهد کرد و فعالانه به دنبال همکاری با سازمان های محلی و ملی جامعه مسلمانان در پروژه های تحقیقاتی مشترک و مشارکت تبادل دانش است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا