اخبارجهانیمن

یمن همچنان یکی از بدترین مکان ها برای زنان در جهان

بنا بر گزارش سازمان ملل، یمن از زمانی که در سال 2017 در طبقه بندی بدترین مکان ها برای زنان در جهان قرار گرفته همچنان در این طبقه بندی باقی مانده است.

این گزارش در ادامه می افزاید که خشونت مبتنی بر جنسیت یک موضوع مهم در سطح ملی است، و یمن به طور مداوم در شاخص شکاف جنسیتی جهانی رتبه آخر یا دوم را از آن خود کرده است .

در پایان گفتنی است، سیستمی که در این کشور مسئول مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت بود، بودجه کافی نداشت و تنها 31 درصد از کل طرح واکنش بشردوستانه برای یمن تأمین مالی شد.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا