اخبارجهانجهان اسلامعراق

برگزاری نشست های پژوهشی چهارمین همایش بین المللی موزه الکفیل

نشست های پژوهشی همایش بین المللی موزه الکفیل که با شعار “موزه ها هویت فرهنگی هستند” برگزار شد.

این همایش به همت موزه و مرکز نسخ خطی الکفیل وابسته به آستان مقدس عباسی برگزار شده است.

در نشست های پژوهشی روز اول این همایش، هشت مقاله علمی توسط پژوهشگرانی از عراق و خارج از کشور ارائه شد.

دومین نشست پژوهشی عصرانه به سرپرستی پروفسور دکتر باسمه جلیل عبد از دانشگاه بغداد ارائه شد و سومین جلسه پژوهشی به سرپرستی دکتر ابراهیم حسین برگزار شد.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا