اخباراروپاافغانستانجهان

حدود ۴ هزار مهاجر افغانستانی از ترکیه اخراج شده و به افغانستان برگردانده شده اند

در ادامه تشدید روند اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان و ایران، ترکیه هم نزدیک به ۴ هزار مهاجر افغانستانی را اخراج کرده است.

وزارت مهاجرین افغانستان تحت مدیریت طا.لبان گفته از طی یک ماه اخیر 3 هزار و 900 تن از ترکیه اخراج و به کابل منتقل شده اند.

این وزارت افزوده است که در میان اخراج شد‌گان هفت خانواده و هفت کودک نیز هستند. آنها ادعا می‌کنند که نیروهای ترکیه هنگام بازداشت و اخراج‌شان با آنان بدرفتاری کرده اند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا