اخبارافغانستانجهان

منع ورود زنان به پارک ملی بند امیر از سوی طالبان

گروه طالبان در ادامه محدودیت علیه زنان، حضور آنان در پارک ملی بند امیر در استان بامیان را منع کردند.

پیش از این، گروه طالبان با فرمان‌های مشابهی، حضور زنان در بسیاری مشاغل دولتی و غیردولتی افغانستان را از آنان گرفتند. این گروه همچنین دروازه دانشگاه‌ها و مکاتب دوره متوسطه و عالی را بستند. ورزش زنان، استفاده آنان از پارک‌ها، سفر بدون محرم، فعالیت سیاسی و مدنی و حضور زنان در اجتماع نیز ممنوع شده است. نهادهای حقوق بشری معتبر جهان وضع این محدودیت‌ها را مصداق جداسازی جنسیتی خوانده و از سازمان ملل و کشورهای جهان خواستند «آپارتاید جنسیتی» طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا