مقالات

چشم چرانی» سرآغاز حسرت و فتنه

چشم چراني يكي از انحرافات و بيماري هاي خطرناك است كه نتايج شوم و خانمان سوز بسياري دارد و منشا اصلي اين بيماري، بدحجابي زنان و هوسراني مردان مي باشد.

يكي از ساده ترين راههاي ارتباط با ديگران نگاه كردن است، زيرا حواس ديگر انسان هر كدام در جاي خود ساكن هستند و تا چيزي به آنها نرسد در طلب آن بر نمي آيند، ولي چشم از دور و نزديك همه چيز را صيد مي كند و شعاعش تا آنجا كه مجال ديد است، همه چيز را در بر مي گيرد. علما و بزرگان دين گفته اند ساده ترين راه نفوذ شيطان در وجود انسان و تسخير قلب، نگاه كردن است.

بر اساس تحقيقات انجام شده درباره انحرافات جنسي يكي از مهمترين و قوي ترين محرك هاي غريزه جنسي نگاههاي شهوت انگيز است كه در اين ميان چشم نقش اصلي را در انحرافات اخلاقي ايفا مي كند.

اگر چه مناظر شهوت انگيز مصاديق متعدد و فراواني دارند و ديدن بدن نامحرم، ديدن انواع عكس ها، ماهواره و اينترنت و…را در بر مي گيرد، اما به لحاظ اينكه مردان بيشتر از زنان نسبت به مناظر شهوت انگيز حساس هستند، بنابراين روي سخن در اينجا بيشتر مردان و پسران جوان خواهند بود.

به طور كلي چشم دروازه ورود تصورات و انديشه ها به وجود انسان است. در اكثر موارد ما ابتدا چيزي را مي بينيم و سپس درباره آن مي انديشيم و در ذهن آن را پردازش مي كنيم. از اين رو نگاه مواد اوليه و مصالح لازم تصور و تخيل را فراهم مي كند؛لذا اگرنگاه ما شهواني و نامشروع باشد بدون شك زمينه ساز افكار خطرناك و دردهاي روحي و رواني خواهد بود.

افرادي كه چشم هاي هرزه دارند هميشه دستخوش رنج هاي روحي و دردهاي دروني بيشماري مي شوند كه جملگي محصول نگاههاي نامشروع و نظر بازي هاي آنهاست. چشم چراني كه خود در واقع نوعي از انحراف هاي اخلاقي و جنسي است، به تعبير روايات اسلامي يك نوع زنا محسوب مي شود. چشم چراني افزون بر تاثيرات روحي و رواني فراوان مهمترين آنها به تعبير روايات؛ حسرت و اندوه، گرفتاري در دام فساد و منكرات جنسي است و داراي عوارض مادي و منشا بيماري هاي جسماني زيادي نيز مي باشد كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از دشواري تنفس، درد اطراف قلب، ضعف و خستگي عمومي و دايمي بدن و تپش قلب.

 

زيانهاي چشم چراني

– حسرت و اندوه طولاني

امام صادق(ع)مي فرمايند؛ نگاه شهوت آلود، تيري مسموم از تيرهاي شيطان است و چه بسا نگاه شهوت آلودي كه حسرتي طولاني بر جاي مي گذارد. اميرمومنان علي(ع)نيز در اين باره مي فرمايند؛ هر فردي كه چشم خود را آزاد بگذارد و به هر چيزي نگاه كند، حزن و اندوهش زياد مي شود. و نيز مي فرماند؛بسا نهال هوسي كه از نيم نگاهي كاشته مي شود.

– انحراف و هلاكت

خداوند متعال در حديثي قدسي درباره چشم چراني مي فرمايند؛ نگاه اول تصادفي مال توست، ولي نگاه دوم ضرر و زيان توست و نگاه سوم باعث انحراف و هلاكت توست.

– غرق شدن در فتنه

امام صادق(ع) مي فرمايند؛ نگاه بعد از نگاه، شهوت و ميل جنسي را در دل مي روياند و همين براي غرق شدن صاحبش در فتنه كافي است. اميرمومنان (ع)نيز مي فرمايند؛ نگاه حرام راهنماي فتنه هاست.

– رويش فسق و دوري از مسير هدايت

نقل شده است كه حضرت عيسي(ع) به حواريون فرمودند؛از نگاه كردن به دختران اجتناب كنيد زيرا نگاه بذر شهوت و تمايلات جنسي است و باعث رويش فسق در وجود انسان مي شود.

چه بسا انسان با چشم چراني و نگاه به زنان و دختران آن چنان اسير و پايبند شهوت شود كه از دين خدا و مسير هدايت خارج گردد و تمام هم و غمش ارضا غريزه اش گردد و جز به شهوت و اطفا آن به چيز ديگري نينديشد.

 

ثواب دوری از چشم چراني

رسول اكرم (ص) مي فرمايند؛هيچ مرد مسلماني نيست كه نگاهش به زني بيفتد و چشم خود را پايين اندازد مگر اين كه خداي متعال به او توفيق عبادتي دهد كه شيريني آن در دل خويش بيابد. امام علي(ع)مي فرمايند؛هر كه نگاههايش پاك باشد،اوصافش نيكو شود.

از اميرالمومنين(ع)سوال شد؛براي حفظ چشم از گناه از چه و سيله اي مي توان كمك گرفت؟امام فرمودند؛با در نظرگرفتن قدرت خداوند كه بر نهاني هاي توآگاه است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا