تحصن بحرینی های مقیم اروپا ، مقابل سفارت عربستان سعودی

دسته: جهان بازدید: 1744

به گزارشیعه ویوز ،اتباع بحرینی مقیم لندن، با تحصن در برابر سفارت عربستان سعودی در این شهر با سر دادن شعارهایی، صدور احکام اعدام و حبس ابد در حق زندانیان از سوی رژیم منامه را محکوم کردند و از مدعیان حقوق بشر خواستند برای توقف این احکام ناعادلانه و واداشتن رژیم آل خلیفه به رعایت حقوق بشراقدام در خور توجهی انجام دهند .گفتنی است عربستان سعودی برای کمک به مقامات بحرین به منظورسرکوب راهپیمایی های مسالمت امیز مردمی ، نیروها و تجهیزات نظامی خود را به این کشور اعزام کرده است.

alt