مجازات زندانیان بحرینی به دلیل بزرگداشت عید غدیر

دسته: جهان بازدید: 269

زندانیان عقیدتی در بحرین به دلیل برگزاری مراسم بزرگداشت عید غدیر مجازات شدند.

منابع حقوق بشری اعلام کردند: اداره زندان جو وابسته به حکومت آل خلیفه، زندانیان عقیدتی را در ساختمانهای 12 ، 13 و 14 به دلیل بزرگداشت عید غدیر مجازات کردند.

این مجازات ها شامل 3روز حبس انفرادی بوده و از خروج آنها به محوطه زندان نیز جلوگیری به عمل آمده است.

گفتنی است که بیش از 600 زندانی در زندانهای بحرین برای مطالبه حقوق قانونی خود دست به اعتصاب غذا زده اند.

احیای شعائر مذهبی شیعیان که حکومت بحرین در راستای رویکرد فرقه گرایانه خود از آن جلوگیری می کند از جمله این مطالبات است.