درخواست سازمان جهانی نفی خشونت برای جلوگیری از نقض حقوق مسلمانان در هند

 

..........

سازمان جهانی نفی خشونت ـ مسلمان آزاده ـ با صدور بیانیه ای ضمن هشدار در مورد نقض حقوق مسلمانان در هند، آن را محکوم کرد. 

در این بیانیه آمده است: بر پایه گزارش های مستندِ ارائه شده از سوی نهادها و تشکل های رسمی، اقلیت مسلمان هند به صورت مستمر مورد تعرض همه جانبه عناصر حکومتی این کشور قرار دارند. 

این بیانیه افزود: مسلمانان هندوستان در کشوری با ادیان متعدد و دارای اکثریت هندو زندگی می کنند و به دلیل وابستگی دینی شان، هدف آزار خشونت گرایانی قرار می گیرند که از سوی هندوها به این کار گماشته شده اند. 

مسلمان آزاده در ادامه تاکید کرد: این تعرض ها گونه های مختلفی مانند خشونت فیزیکی، خشونت روانی، تحقیر و بی اعتنایی را شامل می شوند که اقشار مختلفی از جمله کودکان، زنان و سالخوردگان را دربر گرفته است.

این بیانیه در ادامه به ماجرای ترور دختری مسلمان به نام «آصفه بانو» با همدستی افسران پلیس هند پرداخته و آورده است: در روزهای گذشته چهار تن از نیروهای پلیس و چند تن دیگر «آصفه بانو» دختر مسلمان هندی را ربودند و او را به معبدی بردند و با هدف ترساندن مسلمانان و واداشت آنان به کوچ اجباری از منطقه وی را مورد تجاوز قرار داده و سپس به قتل رساندند که اعتراضات فراوانی را در این کشور به دنبال داشت. 

به گفته این سازمان حقوق بشری، از دیگر موارد خشونتی که مسلمانان با آن روبرو هستند تغییر نام شهرهای مسلمان نشین هند است.

 سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) در پایان بیانیه خود، با تاکید بر اینکه حکومت هند را مسئول مستقیم قانونی و اخلاقی چنین رفتارهای خشونت آمیزی می داند، از دولت هند خواست که شهروندان خود، به ویژه اقلیت مسلمان آن کشور را از حمایت خویش برخوردار کرده و کسانی را که قوانین محلی و بین المللی را نقض می کنند به شدت مورد بازخواست قرار دهد.

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input