دولت چین به دنبال سانسور هرگونه محتوای دینی در اینترنت است.

مقامات چینی تدابیر و قوانین جدیدی برای محدود کردن و سانسور شدید محتوای دینی از جمله مسائل مربوط به نماز و قرآن را در اینترنت اعمال می‌کنند.

این اقدام به دنبال افزایش فشارها در «پکن» پایتخت چین بر افراد دیندار به خصوص مسلمانان و مسیحیان انجام می‌شود.

به موجب تصمیمات جدید در زمینه سانسور محتوای دینی، تنها سازمان‌های رسمی دارای مجوز می‌توانند محتوای دینی معینی را در فضای مجازی منتشر کنند.

همچنین سازمان‌های بدون مجوز که اقدام به انتشار محتوای دینی کنند، از سوی حکومت چین بسته و تعطیل خواهند شد.

شایان ذکر است، برخی کشورهای اسلامی نیز اقدام به سانسور محتوای دینی اسلامی و حتی خارج نمودن پایگاه های اطلاع رسانی شخصیت های مذهبی به بهانه های مختلف اقدام می کنند.