گوشه ای از خیل عظیم زائران امام حسین علیه السلام در روز عرفه