مراسم عزاداری ایام شهادت امیرالمومنین علیه السلام در بزرگترین حسینیه اروپا

حسینیه حضرت رسول اعظم ـ لندن انگلیس