بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی طی بیانیه ای دوستانه از نیروهای سیاسی عراق خواست از بروز اختلافات جلوگیری نموده و اتخاد خود را خفط نمایند. 

به گزارش شیعه ویوز در این بیانیه که نسخه ای از آن به دست شیعه ویوز رسیده آمده است: 

بالا گرفتن چالش های رسانه ای میان اهل تسنن و شیعیان به ویژه پس از آنکه در کنار یکدیگر با سنی های تندرو جنگیدند تا از خونریزی بیشتر جلوگیری کنند، برای ما درد آور است. 

این بیانیه با اشاره به علل مختلف آتش افروزی ها در عراق، افزود: علت این درگیری ها که همچنان پابرجاست و بهترین فرزندان عراق را به کام مرگ فرستاده و مصیبت های گوناگون ادامه  داری را به ملت عراق تحمیل می کند، نبود اتحاد است. 

در ادامه این بیانیه آمده است: از این رو از تمام فعالان سیاسی می خواهیم که از کشاندن اختلافات و تسویه حساب های میان خود به شبکه های تلویزیونی ماهواره ای خودداری کنند و مشکلات فی مابین خود را در جلسات خصوصی حل کنند تا با به دست آوردن راه حل های مطلوب، منافع و مصالح عمومی را برای مردم به ارمغان آورند. 

بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی، در ادامه با اشاره به اهمیت بازنگری در پخش برخی خبرها و مفید یا مضر بودن آنها، افزود: از این رهگذر می توان همگان را از گرفتار شدن در چنبره عوارض پخش اخبار فتنه انگیز در جامعه ایمن کرد.

این بیانیه در پایان آورده: تمام طرف ها باید مسئولانه عمل کنند، زیرا شرایط امروز عراق و منطقه و جهان بسیار سخت است و رفتار و سلوک حکیمانه، خردگرایانه و شجاعانه در کوتاه آمدن از حق شخصی، حزبی و گروهی را می طلبد تا از این رهگذر حقوق عمومی تأمین شود.