جنایت سربریدن کودک 6 ساله شیعه واکنش های مردمی تندی در پی داشته است.

بسیاری از شهروندان در کشورهای عربی جنایت ذبح زکریا بدست یک مرد وهابی را نمونه ای بارز از کینه توزی و نفرت در عربستان عنوان کردند که رهبرانش وانمود می کنند در حال اعمال اصلاحات در این کشور هستند.

برخی شهروندان عربستانی سکوت آل سعود و تلاش برای توجیه این اتهام را محکوم کردند و نیروهای امنیتی مدعی شده اند که قاتل بیمار روانی بوده است در حالی که شاهدان عینی گفته اند قاتل در کمال صحت و سلامت عقلی دست به این جنایت زده است.

از طرفی سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان ـ شیعه رایتس واچ ـ این جنایت را محکوم کرده و از دیگر سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل خواست بر مقامات سعودی فشار بیاورند تا جنایت های ادامه دار ضد اقلیت شیعه در این کشور متوقف شود.

زکریا الجابر پسر بچه شش ساله تنها به دلیل اقدام مادرش در صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد علیهم السلام در یک تاکسی به دست راننده وهابی سربریده شد.