دیدار جمعی از فعالان مذهبی عراق با بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آيت الله العظمی شيرازی

دسته: مرجعیت شیعه بازدید: 142

 

جمعی از شیعیان شهرستان طويريج عراق به همراه تنی چند از مسئولان هیئت ها و موکب های حسينی با بزرگ مرجع جهان تشیع، آيت الله العظمی سيد صادق حسينی شيرازی مدظله العالی در شهر مقدس قم ديدار کردند.

مرجعیت شیعه آيت الله العظمی شيرازی دام ظله ضمن استقبال از میهمانان فرمودند: مراتب و درجات افراد در آخرت را نيت و اعمال صالح آنان در دنيا تعيين می کند بنابر این بر اساس نيت خود از دنیا و آخرت برخوردار خواهيد شد.

ايشان خطاب به ميهمانان خود تأکيد کردند: عزم و اراده خود را بر اين امر استوار کنيد که درجات خود را بالا و بالاتر ببريد و نيت خود را صالح و نيکو گردانيد و قلب خود را از ناخالصی ها  پاک کنید و بدانيد که خدای تبارک و تعالی دل های پاک را دوست می دارد.

حضرت آيت الله العظمی شيرازی با اشاره به آزار و اذیت های فراوانی که رسول خدا صلی الله عليه وآله در راه تبلیغ و هدایت مردم تحمل کردند فرمودند: رسول خدا آنان را نفرين نکردند، بلکه در حق ايشان دعا کرده، به درگاه حضرت حق عرض می کردند: بارخدايا، قوم مرا هدايت فرما که [هيچ] نمی دانند». اين رفتار رسول خدا صلی الله عليه وآله نشانه قلب پاک است. وانگهی قرآن کريم الگوگيری از رسول خدا صلی الله عليه وآله را از ما می خواهد، آنجا که می فرمايد: قطعا براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نيكوست»