رونمایی از یک نسخه کهن از نهج البلاغه در دانشگاه تهران

دسته: جهان اسلام بازدید: 100

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در ایران موفق به خرید یک نسخه کهن از نهج البلاغه مولی علی علیه السلام شده است.

این نسخه کامل از نهج البلاغه در سال ۷۳۲ [بیش از هفتصد سال قبل] کتابت شده و دارای خطی بسیار زیبا و خواناست.

محل کتابت آن در پایان نسخه «مدینة السلام دارالملک السلطانیه» آمده که به گفته محققان هم می‌تواند منطبق بر شهر بغداد یا تبریز یا شهر سلطانیه باشد.

سال کتابت آن یعنی ۷۳۲ هجری نشان می‌دهد که این نسخه در روزگار دولت ایلخانی کتابت شده است.

اهمیت این نسخه علاوه بر کامل و سالم بودن آن، این است که چندین خطبه از خطبه‌های منسوب به امیر مؤمنان از جمله خطبة البیان و … در ابتدای آن آماده است.

با توجه به جدید بودن تاریخ برخی از نسخ این خطبه‌ها، و قدمت نسخه حاضر، این را می‌توان یک امتیاز برای این نسخه به شمار آورد.

نسخه مزبور چندروز است که در محل کتابخانه دانشگاه تهران رونمایی شده است.

لازم به یادآوری است که در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار نسخه خطی کتابخانه مرکزی روی وب سایت این کتابخانه بوده و برای عموم قابل دسترس می‌باشد.

به گفته مقامات مسئول طی یکی دو ماه آینده، باقی مانده نسخ خطی کتابخانه مرکزی نیز روی وب سایت قرار خواهد گرفت.