هشدار سازمان جهانی نفی خشونت درباره خشونت در کشور سودان

 

در پی بروز حوادث خشونت بار اخیر در کشور سودان، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاده» بیانیه ای صادر کرده و طی آن به اطراف منازعه هشدار داده است. 

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت نسبت به رخدادهای اخیر و اوضاع به وجود آمده در کشور سودان به شدت نگران و نومید شده است و نسبت به اقدام دولت سودان برای رفع اشکال های موجود با ابزار خشونت هشدار می دهد.

این سازمان از اقدامات و رفتارهای دولت سودان که اخیراً در برخورد با معترضان و معارضان مسالمت جو صورت گرفته مطلع شده است که در برابر اعتراضات مشروع شهروندان سودانی فرار به جلو می باشد و پیامدهای ناخوشایندی دارد که همه چیز را بر باد می دهد و دامنه آن گسترده تر می شود.

این سازمان از حاکمان سودان می خواهد در رویارویی با بحران اقتصادی کشور راهکارهایی مناسب برگزینند تا از درد و رنج اغلب شهروندان بکاهند؛ پدیده ای که وضعیت معیشتی آنان را سخت وخیم کرده و به سراشیبی سقوط کشانده است. همچنین این سازمان بر ارائه راه حل های مناسب و کارآمد برای ممانعت از درغلتیدن کشور به ورطه چالش ها و جنگ داخلی و تجزیه تأکید دارد.

این سازمان همین طور با اشاره به اعمال خشونت دولتی بر ضد معترضان، تعامل مستبدانه و دیکتاتور مآبانه با بحران ها را فوق العاده خطرناک می داند و بر آن است که نقض حقوق انسان پیامدها و عوارض سنگین قانونی، سیاسی و اجتماعی در پی دارد. یادآوری می شود که کشتار ناشی از اعمال خشونت دولتی، بازداشت های سیاسی و خاموش کردن صدای معترضان بر پیچیده تر کردن بحران جاری و زیان های ناشی از آن می افزاید.

در پایان بیانیه این سازمان آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بر ضرورت پایبندی به رفتار دمکراتیک تأکید دارد، چراکه ملت سودان از رهگذر این حق انسانی و ملی خود به خواسته هایش خواهد رسید.

 سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن

http://freemuslim.org

 

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input