ممنوع المنبری تمامی شیوخ سلفی در مساجد مصر

 

کمیته دینی مجلس نمایندگان مصر با ارائه درخواست نهایی ممنوع المنبری تمامی شیوخ سلفی در مساجد این کشور، آخرین تیر خلاص را نیز به جریان سلفی وارد کرد.

به گزارش شیعه ویز به نقل از عربی ۲۱، دکتر حمروش دبیرکل کمیته دینی در مجلس نمایندگان مصر به روزنامه «الیوم السابع» گفت که روز گذشته درخواستی در خصوص ممنوع المنابری تمامی شیوخ سلفی و وابستگان آنها در همه استان های مصر به رئیس مجلس این کشور ارائه کرده است.

حمراش با اشاره به اینکه چنین درخواستی از مختار جمعه وزیر اوقاف خواسته شده است، از جمعه در این خصوص و دعوت وی به لزوم نظارت برمساجد و ممنوع المنابری جریان هایی نظیر جریان سلفی تمجید کرد.

 

 

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input